Spoločnosť OKNOSTAV s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Projekty EU

Pre našu firmu OKNOSTAV s.r.o. bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, pod názvom projektu:

Modernizácia výroby v spoločnosti OKNOSTAV s.r.o.

miesto realizácie projektu:

Textilná 2786/10, 040 12 Košice

Názov a sídlo prijímateľa:

OKNOSTAV s.r.o., Textilná 2786/10, 040 12 Košice

informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

04/2018-06/2019

Operačný program: Výskum a inovácie

Riadiaci orgán: www.siea.sk

Výška poskytnutého príspevku: 720 632,00 €

Stručný opis projektu:

Firma OKNOSTAV s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky Okresného súdu Košice, dňa 07.11.2013. V rámci svojej produkcie sa firma zaoberá výrobou dverí a okien (výplní stavebných otvorov), z hliníkových profilov. Okná a dvere dnešnej doby idú excelentným vývojom v priebehu posledných 10 rokov. Priestory chránené výplňami stavebných otvorov musia zabezpečovať základné funkčné vlastnosti priestoru v súlade s najnovšími trendmi. Náš projekt je jedinečný tým, že ponúka ucelený koncept výplní stavebných otvorov v súlade s plánovanou legislatívou.

Predmetom inovácie procesu je jeho celková zmena a pretransformovanie sa na výrobu nových typov stavebných uzáverov, ktoré sú konštrukčne veľmi zložité a nebolo ich možné vyrábať v rámci existujúcich výrobných kapacít. V rámci výrobného procesu dôjde ku jeho efektivite a jeho celkovej zmene. Základom je jeho automatizácia. Zároveň budú zakúpené nové zariadenia, ktorými bude možné poktyť činnosti, ktorých doterajšia výroba nebola schopná (napríklad vyrezávanie malých, resp. nadrozmerných atypických kusov).

Prínos projektu: V rámci projektu bude zautomatizovaná výroba, zvýšia sa výrobné kapacity firmy a celkový produkčný čas sa niekoľkonásobne zrýchli.

Aktivitou projektu je A1 Ostatné inovačné opatrenia

Do merateľných ukazovateľov je prenesený inovovaný proces. Proces je nový svojou automatizáciou a nákupom úplne nového typu zariadení.

Miestom realizácie projektu sú výrobné haly OKNOSTAV v Košiciach.

Počas realizácie projektu prijímateľ NFP uvedené informácie pravidelne aktualizuje.